Vizitka DLC

Vizitka DLC


Naziv podjetja DLC finančni inženiring d. o. o.
Skrajšan naziv DLC d. o. o.
Sedež Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana
ID za DDV SI47637226
Matična številka 5477425000
Šifra dejavnosti M74.900 – Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Vpis v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani, Slovenija
Osnovni kapital 13.186.446,00 EUR
Transakcijski račun IBAN SI56 0510 0801 5360 815 (ABANKA d.d.)
Telefon +386 (0) 1 520-58-56
Telefon prodaja +386 (0) 1 520-58-58
E-pošta iprojekt@en-a1.com
Spletni naslov www.iprojekt.si
DLC d. o. o. je hčerinsko podjetje družbe REGIA GROUP d. d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana.