Tehnični pregledi Primskovo

Tehnični pregledi Primskovo


Namembnost: poslovni objekt

  • Lokacija: Kranj – Primskovo, Slovenija
  • Začetek gradnje: september 2003
  • Konec gradnje: maj 2004
  • Neto površina: objekt 314 m2 (zemljišče 3.200 m2)
  • Vrednost projekta: 758.000,00 €
  • Investitor: Alpetour Remont d. d., Kranj
  • Projektant: Arhitektonika d. o. o., Ljubljana
  • Status projekta: zgrajeno in predano kupcu

V trgovskem središču Kranja smo razvili in zgradili objekt tehničnih pregledov osebnih in lažjih tovornih vozil. Projekt predstavlja optimalno rešitev med danimi omejitvami zemljišča (ozko zemljišče, srednjetlačni plinovod, visokonapetostni vodi za elektriko ipd.) in funkcionalnostjo poslovnega objekta. Premišljeno zasnovane notranje in zunanje logistične poti omogočajo hiter dostop, preglednost in učinkovito komunikacijo, kar se kaže v zadovoljstvu kupcev, prodajnih rezultatih in stroškovni učinkovitosti obratovanja objekta.