Tacenska trojka, Slovenija

Tacenska trojka, Slovenija


  • Namembnost: stanovanjsko poslovno naselje
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Začetek gradnje: september 2002
  • Konec gradnje: marec 2005
  • Neto površina: 24.000 m2  (650 m2 poslovni del)
  • Vrednost projekta: 21.800.000,00 €
  • Investitor: A1,  d. d.
  • Projektant: BS Jabolko, Ljubljana
  • Status projekta: zgrajeno in predano kupcem

Naselje Tacenska Trojka se nahaja na severozahodnem robu Ljubljane, ob vznožju Šmarne gore. Sestavljajo ga trije sklopi stanovanjskih blokov, ki so nanizani vzporedno ob Tacenski cesti. V naselju je 154 stanovanj v velikosti od 28 do 150 m2. Osnovno vodilo pri zasnovi stanovanj je bil poudarek na osončenju bivalnega dela stanovanj, veliko kvaliteto pa prestavlja tudi sama lokacija naselja, saj se nahaja v bližini Savskih brzic in priljubljene izletniške točke Šmarna gora.

Stanovanjski del je funkcionalno ločen od poslovnega, ki se nahaja v pritličnem delu objektov – v njem se nahaja 11 lokalov, ki so bili zgrajeni do III. podaljšane gradbene faze in so namenjeni oskrbi naselja. Parkiranje je urejeno v dveh kletnih etažah pod objekti.