HRAŠE, MEDVODE

Zemljišče 55,00€ / m2 + 22% DDV 
Farma Smlednik se nahaja na severnem delu Hraš, odmaknjena od samega naselja. Lokacija je tik ob gozdu, v lepi neokrnjeni naravi, z dvema mokriščema na JZ strani naselja »Hraški bajer« – ki je po pravilniku, sprejetem s strani pristojnega Ministrstva za okolje in prostor, naravna vrednota nacionalnega pomena. V neposredni bližini se nahaja jahalni center, osrednja znamenitost tega območja so ostanki smledniškega Starega gradu, dvorec Lazarini, bližina Zbiljskega jezera, cerkev, Golf klub v Smledniku, bližina smučarskega središča Krvavec, Avtokamp Smlednik in Škofja Loka.

  • Lastnik zemljišča: AE Nepremičnine d. o. o.
  • Lokacija: Medvode
  • Površina območja: 93.357 m2
  • Namembnost: Gre za območje K13/2-R2, ki je namenjeno CD – druga območja centralnih dejavnosti. Območje je prvenstveno namenjeno za družbene dejavnosti (zdravstvo in socialno varstvo, kulturo, izobraževanje, šport in rekreacija) ali za turizem. Pod posebnimi pogoji so dovoljena tudi stanovanja, kot dopolnitev osnovne dejavnosti do 25% vsote vseh BTP v območju. Za območje bo potrebno izdelati OPPN.
  • Status: OPN v pripravi
  • Prodajna cena: 55,00 €/ m2 + 22% DDV
  • Kontakt: T: +386 (0) 520 58 58 ali iprojekt@en-a1.com

Property Map

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja