Prodajno servisni center Remont

Prodajno servisni center Remont


 • Namembnost: poslovni objekt
 • Lokacija: Kranj, Slovenija
 • Začetek gradnje: julij 2005
 • Konec gradnje: december 2005
 • Neto površina: 3.841 m2
 • Vrednost projekta: 3.166.000 €
 • Investitor: A1 – Remont Kranj d. o. o.
 • Projektant: Arhitektonika d. o. o., Ljubljana
 • Status projekta: zgrajeno in predano kupcu

Relativno obsežen projekt smo izpeljali v 6 mesecih od potrditve idejne zasnove, vključno z vsemi potrebnimi dovoljenji. Investicija je obsegala:

 • preureditev obstoječih proizvodnih prostorov v salon za prodajo avtomobilov blagovnih znamk Renault in Dacia
 • popolno prenovo pisarniških prostorov v prvem nadstropju
 • novogradnjo objekta za hitri servis osebnih vozil »Renault Minuta«, skupaj s prodajalno nadomestnih delov in skladiščem
 • nov gostinski objekt v dveh nivojih
 • ureditev kleparske delavnice v obstoječih proizvodnih prostorih ter
 • prizidek k tehničnim pregledom.

Sočasno je na lokaciji veliko prenovo doživela tudi prometna ureditev in sekundarna komunalna infrastruktura. Za večjo prometno varnost dostopa se je podrla bencinska črpalka, ukinila sta se dva uvoza iz državne ceste, ki ju je nadomestil nov centralni uvoz z levimi zavijalnimi pasovi.