Poslovno garažni objekt, Ljubljana

Poslovno garažni objekt, Ljubljana


  • Namembnost: poslovno trgovski objekt s parkirnimi kapacitetami
  • Lokacija: Ljubljana, Slovenija
  • Začetek projekta: 2006
  • Neto površina: 2.400 m2 in 380 parkirnih mest
  • Vrednost projekta: 6.000.000,00 €
  • Investitor: Oberon d. o. o.
  • Projektant: IBE d. o. o.
  • Status projekta: prodano investitorju 2010

Zemljišče, na katerem je načrtovana gradnja nove garažne hiše s poslovnim programom v pritličju, se nahaja v Zgornji Šiški, v Ljubljani, na robu obstoječega stanovanjskega naselja med Kavadarsko cesto, ulico Ob žici in zahodno ljubljansko obvoznico.

V okviru projekta z delovnim imenom Garažna hiša Zgornja Šiška smo izvajali celoten pripravljalni ter razvojni inženiring, vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Projekt, ki vključuje zasnovo garažne hiše v štirih etažah (od tega ena kletna etaža) ter poslovne prostore, namenjene trgovinski dejavnosti, smo skupaj z vso dokumentacijo predali investitorju.