Poslovni objekt Kajuhova

Poslovni objekt Kajuhova


Poslovni objekt s funkcionalnim zemljiščem, ki je v celoti zaseden z najemniki. Neposreden dostop do obvoznice (preko Letališke ceste hiter dostop do ljubljanskega avtocestnega obroča) in avtocestnega križa v Sloveniji.

  • Lokacija:  Kajuhova ulica 32b, Ljubljana, Slovenija
  • Velikost: zemljišče 1.817 m2, objekt: v dveh etažah neto površine 885 m2, parkiranje je urejeno in zagotovljeno pred stavbo (zavarovano z rampo)
  • Zgrajeno: objekt je obnovljen leta 2002
  • Objekt se nahaja v gospodarski coni, za katerega velja OPN. Sprejete so smernice za izdelavo OPPN 228. Namenska raba je proizvodna dejavnost.
  • EI: C 48 kwh/m2a
  • Status projekta: Lokacija prodana z najemniki