Poslovna cona Zadobrova, Ljubljana

Poslovna cona Zadobrova, Ljubljana


Poslovno distribucijska cona se nahaja ob AC A1, v smeri od Karavank na severu proti Hrvaški na jugu, s cca 500 m razdaljo od izstopa »Zadobrova« iz ljubljanskega AC obroča. Območje je urbanistično urejeno in zaključeno, tako, da je za dovoljeno namensko rabo pričeti z gradnjo v zelo kratkem času (pridobitev GD).

 • Lastnik zemljišča: AE Nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, Slovenija
 • Lokacija: Zadobrova, Ljubljana
 • Površina območja:
  • PE-6=14.629 m2, NTP objekta: min 2.600 m2 do max 5.440 m2, P+3
 • Namembnost:
  • PE-6: stavbe javne uprave, druge poslovne stavbe, trgovske stavbe do 2.000 m2 BTP, stavbe za storitvene dejavnosti, industrijske stavbe, rezervoarji, silosi, skladišča
 • Status: veljaven OPPN 43 – Cona Zadobrova – del
 • Prodajna cena: za PE-1 in PE-6 znaša 122,50 €/ m2 + 22% DDV
 • Kontakt: T: +386 (0) 520 58 58 ali iprojekt@en-a1.com