Lokacija Celovška, Ljubljana

Lokacija Celovška, Ljubljana


Prodamo celoten kompleks z zgrajenimi objekti in funkcionalnimi zemljišči, zaseden z najemniki. Kompleks se oddaja različnim najemnikom za opravljanje njihove dejavnosti, od pisarniških, servisnih in skladiščnih prostorov kot tudi oddaje parkirnih prostorov.

  • Lastnik: REGIA GROUP, d.d., Ljubljana
  • Lokacija:  Ljubljana, Slovenija (ob severno-zahodni vpadnici, z navezavo na mestno obvozno cesto)
  • Zgrajeno: del kompleksa je zgrajen okoli leta 1950, adaptiran okoli leta 1980. Objekt C zgrajen v letu 1982.
  • Velikost: pozidano stavbno zemljišče v velikosti 16.364  m2
  • EI: po EZ-1 za industrijske stavbe in skladišča EI ni potrebna
  • Kontakt: T: +386 (0) 520 58 58 ali iprojekt@en-a1.com
  • Prodajna cena: 4.700.000,00 € + 22% DDV

Gre za območje centralnih dejavnosti (trgovska, oskrbna, storitvena, upravna in podobne dejavnosti ter tehnološki parki). Za širše območje je že izveden celovit urbanističen natečaj, za lokacijo je potrebno izdelati OPPN. Dopustna BEP nad terenom je cca 26.182 m2

Lokacija je vredna nakupa, saj do redefinicije lokacije ter pričetka aktivnosti, povezanih z gradnjo, investitorju prinaša primerno in stabilno donosnost.

cof