Lokacija Celovška, Ljubljana

Lokacija Celovška, Ljubljana


Lokacija se nahaja v severozahodnem delu Ljubljane, v Dravljah, ob neposredni bližini mestne vpadnice in Celovške ceste. Od središča mestnega jedra je oddaljena cca 3,5 kilometra, od letališča Jožeta Pučnika (Brnik) je cca 22 kilometrov. Lokacija je bila v celoti prodana in se trenutno oddaja različnim najemnikom za opravljanje njihove dejavnosti, od pisarniških, servisnih in skladiščnih prostorov.

  • Lastnik: A1 NEPREMIČNINE d.o.o., Ljubljana
  • Lokacija:  Ljubljana, Slovenija (ob severno-zahodni vpadnici, z navezavo na mestno obvozno cesto)
  • Zgrajeno: del kompleksa je zgrajen okoli leta 1950, adaptiran okoli leta 1980. Objekt C zgrajen v letu 1982.
  • Namembnost: z izdelavo OPPN je možna trgovska, oskrbovalna, storitvena, upravne in podobne dejavnosti, tehnološki park
  • Površina zemljišča: 16.364  m2, pozidano stavbno zemljišče
  • Status: prodano