Pšata, Domžale

Pšata, Domžale


Posestvo Pšata se nahaja na robu domžalske občine in deloma s svojimi zemljišči sega tudi v občino Trzin.

  • Lastnik zemljišča: AE Nepremičnine, d.o.o., Ljubljana, Slovenija
  • Lokacija: Domžale
  • Površina območja: 72.000 m2
  • Namembnost: Po veljavnem planu je območje namenjeno Pk1 (območja za kmetijsko proizvodnjo). Podana je bila pobuda za spremembo namenske rabe iz IK v IG, katera je bila sprejeta in vključena v postopke sprejemanja OPN. Za območje bo potrebno izdelati OPPN.
  • Status: OPN v pripravi
  • Prodajna cena: 45,00 €/ m2 + 22% DDV
  • Kontakt: T: +386 (0) 520 58 58 ali iprojekt@en-a1.com