Business zone Zadobrova, Slovenia

Business zone Zadobrova, Slovenia


THE CONTENT IS BEING TRANSLATED. THANK YOU FOR YOUR UNDERSTANDING.

Za znanega investitorja je izveden celotni inženiring od izdelave in sprejetja OPPN 43 – Cona Zadobrova – del, za celotno lastniško lokacijo, do izvedbe komunalne opreme. Poslovno distribucijska cona se nahaja ob AC A1, v smeri od Karavank na severu proti Hrvaški na jugu, s cca 500 m razdaljo od izstopa »Zadobrova« iz ljubljanskega AC obroča. Območje je urbanistično urejeno in zaključeno, tako, da je za dovoljeno namensko rabo pričeti z gradnjo v zelo kratkem času (pridobitev GD).

  • Investitor: Mestna občina Ljubljana in Elektro d.d.
  • Inženiring in izvajalec: iProjekt, d.o.o., Ljubljana
  • Vrednost projekta: 685.000 €
  • Lokacija: Zadobrova, Slovenija
  • Namembnost: gospodarska cona
  • Začetek projekta: januar 2017
  • Konec projekta: junij 2017
  • Status: zaključena prodaja PE-5 ter izvedena komunalna oprema gospodarske cone