Pobrežje, Maribor

Pobrežje, Maribor


Novo naselje je predvideno znotraj obstoječega stanovanjskega središča Pobrežje v Mariboru, ob vzhodni mestni vpadnici (Puhova ulica). Urbanistična zasnova naselja predvideva gradnjo stolpičev z namenom ohranitve čim več zelenih površin. Lokacija predstavlja odlična priložnost za investitorje, predvsem stanovanj za starostnike.

  • Lastnik zemljišča: A1, d.d., Ljubljana
  • Lokacija: Pobrežje, Maribor, Slovenija
  • Površina območja: 10.265 m2
  • Namembnost: stanovanjska gradnja z dopolnilnimi dejavnostmi
  • Status: veljaven PUP MOM, potrebna izdelava OPPN
  • Prodajna cena: 1.026.500,00 € + 22% DDV
  • Kontakt: T: +386 (0) 520 58 58 ali iprojekt@en-a1.com