Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani


V naselju je predvidenih 35 nizkoenergetskih objektov, s 45 stanovanjskimi enotami. Glede na velikost in obliko se delijo na tip A, B in C (dvojček). Objekti se navezujejo na interne ulice, ki s skupnimi površinami predstavljajo zaključeno celoto. Projekt predstavlja odlično priložnost za investitorje, saj omogoča takojšnjo gradnjo in trženje.

  • Lastnik zemljišča: REGIA GROUP, d. d., Ljubljana
  • Lokacija: Dolsko, Dol pri Ljubljani, Slovenija
  • Površina območja: 23.764 m2
  • Namembnost: stanovanjska gradnja – hiše
  • Status: veljavno GD za komunalno opremljanje zemljišča in plačan komunalni prispevek za 1. fazo, veljavno GD za 1. fazo gradnje objektov
  • Prodajna cena: 2.600.000,00 € + 22% DDV
  • Kontakt: T: +386 (0) 520 58 58 ali iprojekt@en-a1.com